PROHLÉDNĚTE SI SLUŽBY
KTERÉ POSKYTUJEME

Recyklace stavebního materiálu

Zajišťuje služby drcením a tříděním materiálů – beton, asfalt, cihla, struska, koks, uhlí, lomové a těžené kamenivo mobilními linkami. Jsou využívány mobilní drtiče čelisťové, odrazové, kuželové, mobilní třídiče, drtící lopaty a frézy. Výstupem linky jsou materiály dokladovány výrobkovým certifikátem.

Název

Demolice
a stavební výroba

Zajišťuje realizaci demolic objektů komunálních a průmyslových s možností trvalého odstranění vytěžených sutin, realizaci přípravy území pro stavby resp. zemní práce s možností trvalého odstranění a uložení vytěžených zemin. Zajišťuje realizaci odstranění škod způsobených hutní a důlní činností včetně rozsáhlých terénních úprav. Zajišťuje realizaci inženýrských sítí, betonářských prací, zpevněných ploch, terénních a zahradnických úprav.

Název

Nakládání s odpady

Zajišťuje komplexní odborné nakládání s odpady v rámci firmy SMOLO Recycling a jako službu pro klienty. Zabezpečujeme převzetí, využití nebo odstranění stavebních a průmyslových odpadů, které zahrnuje legislativní a technické řešení. Rovněž nabízíme certifikaci recyklovaných stavebních výrobků dle příslušných norem. Provozujeme zařízení pro recyklaci ostatních odpadů v Ropici u Třince.

Název

Mechanizace

Zajišťuje stroje a zařízení pro realizaci demolic a recyklace, zemní práce, manipulace s materiálem včetně jeho nakládky. Disponuje mobilní recyklační linkou – mobilní čelisťový drtič, mobilní vibrační třídič, kolovými nakládači 5,5m3, pásovými rypadly s demoličním nářadím.
 

Název

Ubytovna a pronájem kancelářských prostoru

Nabídka ubytování v Ostravě – Bartovicích

Ubytovna je určena pro zaměstnance a firmy. Ubytovna se nachází v Ostravě – Bartovicích, na ul. Šenovská 463 v areálu f. Smolo, cca 10. min. od centra Ostravy a Havířova. Přímo před ubytovnou je zastávka MHD a nedaleko je vlakové nádraží.

Název

Obchod s kamenivem

Zajišťuje komplexně obchod s kamenivem recyklovaným, lomovým, těženým, hlušinou a struskou. Zajišťuje dodávky žulových kostek, obrubníků a žulového odseku.  Zajišťuje dodávky kameniva přímo odběrateli na stavbu nebo prostřednictvím  provozu - zařízení pro recyklaci ostatních odpadů v Ropici u Třince. Platba pouze v hotovosti.

Název