Demolice a stavební výroba

Neco

Demolice

 • Průmyslové komplexy
 • Haly
 • Budovy
 • Základy
 • Skelety
 • Plochy
Neco

Stavby

 • Komunikace
 • Kanalizace
 • Zpevněné plochy
 • Základy
Neco

Zemní práce

 • Příprava území
 • HTÚ
 • Výkopy
 • Násypy
 • Přemístění výkopku

Vedoucí stavební výroby a recyklace

Jiří Labuda

Mobil: +420 737 238 432
E-mail: jiri.labuda@smolo.cz

Projektový manažer / Stavbyvedoucí

Ondřej Lamacz

Mobil: +420 605 329 270
E-mail: ondrej.lamacz@smolo.cz