Reference

Tažírna oceli – Bourací práce

Společnost SMOLO Recycling, s.r.o.  IČ: 04606884, se sídlem: nám. Svobody 527, 739 61 Třinec - Lyžbice realizovala v období od 17.04.2019 do 04.06.2019 pro společnost Třinecké železárny a.s. se sídlem:  Průmyslová 1000  PSČ 739 61 Třinec-Staré Město zakázku pod názvem „ Rozvoj provozu VF-Tažírna oceli – Bourací práce“.

Areál TŽ provoz VF Tažírna oceli Staré Město (UH)
Druh a popis prací: Kompletní odstranění budovy panelárny, vybourání zpevněných ploch, zemní práce, příprava pro založení stavby.
Druh a popis objektu: Průmyslové haly, ostatní plochy a komunikace
Průběh prací: Demontáž TG zařízení, demolice haly, vybourání betonových zpevněných ploch, separace materiálu, recyklace, odvoz a uložení ostatních odpadů.
Celkový finanční objem: 14.700.000 Kč bez DPH

 

Tažírna oceli – Bourací práce

Náměstí Ostrava-Jih veřejný prostor Hrabůvka

Společnost SMOLO Recycling, s.r.o.  IČ: 04606884, se sídlem: nám. Svobody 527, 739 61 Třinec - Lyžbice realizuje v období od .04.2019 doposud pro společnost Zlínstav a.s. se sídlem: Bartošova 5532  PSČ 760 01 Zlín zakázku pod názvem „Náměstí Ostrava-Jih veřejný prostor Hrabůvka“.

Druh a popis prací: Kompletní zemní, a bourací práce
Druh a popis objektu: Bourací a zemní práce
Průběh prací: Vybourání stávajícího náměstí, drcení betonu, veškeré zemní práce
Celkový finanční objem: 7.200.000 Kč bez DPH
Náměstí Ostrava-Jih veřejný prostor Hrabůvka

Konverze objektu bývalých papíren – Odstranění stavby

Společnost SMOLO Recycling, s.r.o.  IČ: 04606884, se sídlem: nám. Svobody 527, 739 61 Třinec - Lyžbice realizovala v období od 5.2.2018 do 23.03.2018 pro společnost TAZO, s.r.o.,. se sídlem:  Hlavní třída 44/31   737 01  Český Těšín Město zakázku pod názvem „Konverze objektu bývalých papíren – Odstranění stavby“.

Druh a popis prací: Demolice
Druh a popis objektu: Těšínské papírny Český Těšín
Průběh prací: Provedení bouracích a zemních prací vč. zásypového materiálu a přesunů hmot na objektech SO01 až SO16.
Celkový finanční objem: 1.800.000 Kč bez DPH
Konverze objektu bývalých papíren – Odstranění stavby