Reference

Tažírna oceli – Bourací práce

Společnost SMOLO Recycling, s.r.o.  IČ: 04606884, se sídlem: nám. Svobody 527, 739 61 Třinec - Lyžbice realizovala v období od 17.04.2019 do 04.06.2019 pro společnost Třinecké železárny a.s. se sídlem:  Průmyslová 1000  PSČ 739 61 Třinec-Staré Město zakázku pod názvem „ Rozvoj provozu VF-Tažírna oceli – Bourací práce“.

Areál TŽ provoz VF Tažírna oceli Staré Město (UH)
Druh a popis prací: Kompletní odstranění budovy panelárny, vybourání zpevněných ploch, zemní práce, příprava pro založení stavby.
Druh a popis objektu: Průmyslové haly, ostatní plochy a komunikace
Průběh prací: Demontáž TG zařízení, demolice haly, vybourání betonových zpevněných ploch, separace materiálu, recyklace, odvoz a uložení ostatních odpadů.
Celkový finanční objem: 14.700.000 Kč bez DPH

 

Tažírna oceli – Bourací práce

Náměstí Ostrava-Jih veřejný prostor Hrabůvka

Společnost SMOLO Recycling, s.r.o.  IČ: 04606884, se sídlem: nám. Svobody 527, 739 61 Třinec - Lyžbice realizuje v období od .04.2019 doposud pro společnost Zlínstav a.s. se sídlem: Bartošova 5532  PSČ 760 01 Zlín zakázku pod názvem „Náměstí Ostrava-Jih veřejný prostor Hrabůvka“.

Druh a popis prací: Kompletní zemní, a bourací práce
Druh a popis objektu: Bourací a zemní práce
Průběh prací: Vybourání stávajícího náměstí, drcení betonu, veškeré zemní práce
Celkový finanční objem: 7.200.000 Kč bez DPH
Náměstí Ostrava-Jih veřejný prostor Hrabůvka

Konverze objektu bývalých papíren – Odstranění stavby

Společnost SMOLO Recycling, s.r.o.  IČ: 04606884, se sídlem: nám. Svobody 527, 739 61 Třinec - Lyžbice realizovala v období od 5.2.2018 do 23.03.2018 pro společnost TAZO, s.r.o.,. se sídlem:  Hlavní třída 44/31   737 01  Český Těšín Město zakázku pod názvem „Konverze objektu bývalých papíren – Odstranění stavby“.

Druh a popis prací: Demolice
Druh a popis objektu: Těšínské papírny Český Těšín
Průběh prací: Provedení bouracích a zemních prací vč. zásypového materiálu a přesunů hmot na objektech SO01 až SO16.
Celkový finanční objem: 1.800.000 Kč bez DPH
Konverze objektu bývalých papíren – Odstranění stavby

„Areál Marlenka II, Hálkova938, Místek, 738 01 Frýdek – Místek“

Společnost SMOLO Recycling, s.r.o.  IČ: 04606884, se sídlem: nám. Svobody 527, 739 61 Třinec - Lyžbice realizovala 4/2023 do 11/2023 .2019 pro MARLENKA international s.r.o. Valcířská 434, Frýdek-Místek 73801, IČO: 25900706 zakázku pod názvem „Areál Marlenka II, Hálkova938, Místek, 738 01 Frýdek – Místek“.

Průběh prací: Vybourání všech nenosných konstrukcí, vnitřních povrchových úprav a technologií.
Celkový finanční objem: 5.062.276, - Kč bez DPH

Vyjádření zákazníka: "Společnost SMOLO Recykling s.r.o. pro MARLENKA international s.r.o. realizovale v roce 2023 demoliční práce v historické budově bývalé Lembergerovy tkalcovny. Rozsahem byla akce náročnější a fa SMOLO Recykling s.r.o.  dokončila vše bezvadně, profesionálně a ve lelmi dobré kvalitě. Společnost doporučuji."

Ing. Karel Klimpar
Zástupce provozního ředitele / Deputy of COO
 

 

 

Marlenka

Areál SLEZAN HOLDING a.s. - Staré Město u Uherského Hradiště

 

Pro společnost SLEZAN HOLDING a,s, IČO: 242229709, se sídlem na ul. Václavská 316/12, Nové Město, 120 00 Praha 2

zakázku pod názvem

"Areál SLEZAN HOLDING a.s. - Staré Město u UH  - budovy a inženýrské sítě"

Druh a popis prací: Demolice objektů areálu včetně vybourání základů, demontáž azbestové krytiny, likvidace odpadů, zemní práce a drcení.
Výška bouraných objektů:  Přádelna - 11 m, Kotelna - 11 m, Sklady 3 - 6 m, Komin - 55 m
Průběh prací: Bourací a zemní práce za použití těžké techniky
Celkový finanční objem: 10 633 000,- Kč bez DPH

Vyjádření zákazníka:

S průběhem prací jsme byli spokojeni, práce byly provedeny ve výborné kvalitě av požadovaném termínu.     Zástupce společnosti SLEZAN HOLDING a.s. Daniel Cmiel

SLEZAN HOLDING a.s. - Staré Město u UH

Areál SLEZAN HOLDING a.s. - Frýdek - Místek, ul. Hálkova

pro společnost SLEZAN HOLDING a.s. , IČ: 24229709 se sílkem Václavská 316/12, Nové Město, 120 00 Praha 2

zakázku pod názvem

"Areál SLEZAN HOLDING a.s. - Frýdek  - Místek, ul. Hálkova, budova a inženýrské sítě"

Místo realizace: Frýdek - Mistek, ul. Hálkova 
Doba realizace: 8.11.2021 do 26.10.2022
Popis prací: Demolice objektů, základů likvidace odpadů, drcení, demolice komínů, finální úprava terénu
Výšky bouraných objektů:  Hlavní budova - 12 m, Kotelna - 17 m, Sklady 3-5 m, Komín - 47 m, Filtr - 11 m
Pruběh prací: Bourání a zemní práce za pomoci težké techniky
Celkový finanční objem:  21 813 000,- Kč bez DPH

Vyjádření zákazníka:

"S průběhem prací jsme byli spokojeni, práce byly provedeny ve výborné kvalitě a v požadovaném termínu."   Daniel Cmiel   zástupce spol. SLEZAN HOLDING a.s.

 

Slezan Hálkova