O SPOLEČNOSTI

SMOLO Recycling s.r.o.

about

Firma SMOLO Recycling s.r.o.

Vzdělávání zaměstnanců

Cílem projektu je zvyšování kvalifikace zaměstnanců společnosti SMOLO Recycling s.r.o. Projekt zahrnuje vzdělávací aktivity zaměřené na rozvoj znalostí, dovedností a klíčových kompetencí pracovníků v oblasti IT dovedností, technických (odborných profesních) dovedností, dovedností v oblasti financí, práva a v oblasti měkkých a manažerských dovedností. 
Na projekt je poskytnuta finanční podpora EU z Operačního programu Zaměstnanost. 

Byla založena s cílem nabídnout zákazníků komplexní službu, tak aby zákazník byl věcně a časově spokojen. Firma započala obchodně působit od dubna roku 2017. Její působení je soustředěno na oblast severní Moravy a Slezska. Firma SMOLO Recycling s.r.o. je součástí skupiny SMOLO se sídlem v Třinci. Hlavní obchodní činnosti skupiny je nakládání s odpady.

Firma SMOLO Recycling se specializuje na zpracování velkoobjemových stavebních a průmyslových odpadů. Firma dále komplexně zajišťuje demoliční, demontážní a zemní práce, recyklace odpadů a obchod s kamenivem.

Skupina

Skupina SMOLO je českou a ryze regionální společností, která se zabývá odpadovým hospodářstvím, komunálními službami, demolicemi, recyklacemi a zemními pracemi.

Zajišťujeme komplexní služby v celém procesu nakládání s odpady ostatními i nebezpečnými. Cílem skupiny je předcházet vzniku odpadu, zajišťovat svoz odpadu a přípravu pro jeho opětovné využití, recyklací odpadu, jeho dalším využitím případně odstraněním.

Skupina SMOLO se skládá z několika samostatných obchodních jednotek:
SMOLO CZ s.r.o. se primárně zaměřuje na odpadové hospodářství v oblasti průmyslových odpadů a komunálních odpadů, 
na svoz a odstraňování odpadů v třineckém regionu a údržbu komunikací
SMOLO Recycling s.r.o. je zaměřen na demolice, zemní práce a recyklaci stavebního odpadu.
SMOLO HB s.r.o. se provozovatelem skládky nebezpečného a komunálního odpadu v Horním Benešově.
SMOLO Hydraulics s.r.o. provádí montáže, servis a revize hydraulických nástaveb. Výhradní zástupce dánské značky HMF.
IPS Třinec zaměřena na pozemní stavitelství.
Skupina se věnuje také výzkumu a vývoji v oblasti využívání odpadů, spolupracuje s odbornými a neziskovými partnery ve snaze o co nejvyšší využití odpadů a energií z odpadů.

Historie

Firma SMOLO Recycling s.r.o. byla založena v prosinci roku 2016. Její faktická obchodní činnost byla započata v dubnu roku 2017. V současné době zajišťuje 25 zaměstnanců. Firma působí především v oblasti Moravy a Slezska.

Politika jakosti

Společnost SMOLO Recycling na základě zavedeného systému řízení jakosti dle normy ČSN EN ISO 9001, systému environmentálního řízení dle normy ČSN EN ISO 14001 a systému BOZP dle normy ČSN OHSAS 18001 vyhlásilo  politiku integrovaného systému řízení. 

Základní orientací společnosti je:
rozvíjet společnost se zavedeným a fungujícím ISŘ, která bude zajišťovat trvalou jakost produkce a tím se stane vyhledávaným obchodním partnerem a dodavatelem komplexních demoličních a zemních prací, recyklace stavebního odpadu, odvozu a odstranění odpadu a obchodu s kamenivem, u kterého bude vytvořen pocit jistoty nejen pro zákazníka, ale i pro zaměstnance společnosti v souladu s pravidly BOZP a PO a požadavky legislativy v oblasti životního prostředí.

Zařízení + rozhodnutí

Zařízení k recyklaci odpadů Ropice – rozhodnutí č.j. MSK 146214/2018 ze dne 12.12.2018
Mobilní recyklační zařízení k využívání odpadů – rozhodnutí č.j. MSK 50884/2016 ze dne 23.5.2016
Mobilní recyklační zařízení k využívání odpadů – rozhodnutí č.j. KUOK 71121/2018 ze dne 27.6.2018
Mobilní zařízení ke sběru a výkupu odpadů – rozhodnutí č.j. MSK 157833/2016 ze dne 11.1.2017