Středisko
nakládání s odpady

Nakládání s odpady

Zajišťujeme komplexní odborné nakládání s odpady v rámci firmy SMOLO Recycling s.r.o. a jako službu pro klienty. Zabezpečujeme převzetí, využití nebo odstranění stavebních a průmyslových odpadů, které zahrnuje legislativní a technické řešení. Rovněž nabízíme certifikaci recyklovaných stavebních výrobků dle příslušných norem. Provozujeme zařízení pro recyklaci ostatních odpadů v Ropici u Třince.

Kontaktní osoba

Ing. Monika Honová
Vedoucí střediska nakládání s odpady
+420 731 643 379
monika.honova@smolo.cz

SPOKOJENOST

Naší prioritou je poskytování služeb na nejvyšší možné úrovni. Spokojenost zákazníka je naším hlavím cílem

INDIVIDUÁLNÍ PŘÍSTUP

K jednotlivým zakázkám přistupujeme individuálně, čímž můžeme dosáhnout nejefektivnějšího výsledku pro Vás.

EKONOMICKÝ EFEKT

Navrhneme Vám nejvýhodnější řešení nakládání se stavebními odpady jeho odstraněním, převzetím nebo možností různého zpracování a jeho zpětného využití.

ODBORNOST

Nabízíme legislativní poradenství v oblasti hodnocení kvality odpadů, zpracování písemných informací nebo základních popisů odpadů a zajištění potřebných analýz odpadů

INOVATIVNOST

Zabýváme se zaváděním nových technologií pro zpracování a úpravu odpadů. Snažíme se o šetrné využívání zdrojů a jejich opětovné využití

RECYKLAČNÍ STŘEDISKA

Provozujeme zařízení pro recyklaci ostatních odpadů v Ropici u Třince

Ceník provozovna Ropice pro rok 2024 (platí až do vydání nového ceníku)

Mapa

Provozní doba

PO-PÁ 6:00-17:00
státní svátky: zavřeno

GPS 49.7156317N, 18.6199625E

Kontaktní osoba

Martin Jopek
vedoucí střediska
+420 605 201 191
martin.jopek@smolo.cz

Expedice

Markéta Domaníková

Mobil: 420 605 201 194
E-mail: ropice.recycling@smolo.cz

Expedice

Marcela Gerlichová

Mobil: +420 605 201 195
E-mail: ropice.recycling@smolo.cz

Obchod

Ing. Monika Honová

Mobil: +420 731 643 379
E-mail: monika.honova@smolo.cz

Specifikace přijímaného ostatního odpadu

Katalogové číslo Název Kategorie Cena bez DPH Cena s DPH 21%
17 01 01 Beton
odpad bez příměsy zeminy, cihel, asfaltu, umělých hmot a dřeva
O 150 Kč/t 181,50 Kč/t
  příplatek
betonové panely, železobetony a betony s kusovitostí nad 1 m
  70 Kč/t 84,70 Kč/t
17 01 02 Cihly
odpad bez příměsy zeminy, asfaltu, betonu, umělých hmot a dřeva
O 450 Kč/t 544,50 Kč/t

17 01 03

Tašky a keramické výrobky
odpad bez příměsy zeminy, asfaltu, betonu, umělých hmot a dřeva
O 450 Kč/t 544,50 Kč/t
17 01 07 Směsi nebo oddělené frakce betonu, cohel, tašek a keramických výrobů uvedených pod číslem 17 01 06
odpad bez příměsy zeminy, asfaltu, umělých hmot a dřeva
O 450 Kč/t 544,50 Kč/t
17 03 02 Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01
odpad bez příměsy zeminy, betonu, umělých hmot a dřeva
O 350 Kč/t 423,50 Kč/t
17 05 04 Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03
odpad bez příměsy asfaltu, betonu, umělých hmot a dřeva
O 310 Kč/t 375,10 Kč/t

Ceník ke stažení

Prodávající si vyhrazuje právo změny cen. Platné ceny jsou potvrzeny kupujícímu v okamžiku potvrzení objednávky.
Základní podmínky pro příjem odpadů do zařízení:
Do zařízení mohou být přijímány odpady pouze po předložení písemné informace o předávaném odpadů (PIPO) v případě jednorázové nebo první z řady dodávek.
V případě, že vlastnosti dodaného odpadu nebudou odpovídat písemné informaci o předávaném odpadu (PIPO), rozhodne o zařazení odpadu dle katalogu odpadů poskytovatel, který zároveň stanoví cenu odpadu dle základního ceníku, případně je poskytovatel oprávněn takový odpad odmítnout příjmout k převzetí na zařízení.
Objednatel je povinen při pohybu v prostorách zařízení dodržovat provozní řád zařízení a dbát všech pokynů zaměstnanců zařízení. Při příjezdu do zařízení je dále povinnen předložit písemnou informaci o předávaném odpadu, vyčkat pokynu zaměstnanců zařízení, provést zvážení vozidla včetně odpadu, složit odpad na místo, které určí zaměstnanec zařízení a provést zvážení vyloženého vozidla.