„Jsme energií v odpadech“

Země
Název

O SPOLEČNOSTI

Vzdělávání zaměstnanců

Cílem projektu je zvyšování kvalifikace zaměstnanců společnosti SMOLO Recycling s.r.o. Projekt zahrnuje vzdělávací aktivity zaměřené na rozvoj znalostí, dovedností a klíčových kompetencí pracovníků v oblasti IT dovedností, technických (odborných profesních) dovedností, dovedností v oblasti financí, práva a v oblasti měkkých a manažerských dovedností. 
Na projekt je poskytnuta finanční podpora EU z Operačního programu Zaměstnanost. 

Byla založena s cílem nabídnout zákazníků komplexní službu, tak aby zákazník byl věcně a časově spokojen. Firma započala obchodně působit od dubna roku 2017. Její působení je soustředěno na oblast severní Moravy a Slezska. Firma SMOLO Recycling s.r.o. je součástí skupiny SMOLO se sídlem v Třinci. Hlavní obchodní činnosti skupiny je nakládání s odpady.

Firma SMOLO Recycling se specializuje na zpracování velkoobjemových stavebních a průmyslových odpadů. Firma dále komplexně zajišťuje demoliční, demontážní a zemní práce, recyklace odpadů a obchod s kamenivem.

Kdo nám důvěřuje

Poslední významná reference

Společnost SMOLO Recycling, s.r.o.  IČ: 04606884, se sídlem: nám. Svobody 527, 739 61 Třinec - Lyžbice realizovala v období od 17.04.2019 do 04.06.2019 pro společnost Třinecké železárny a.s. se sídlem:  Průmyslová 1000  PSČ 739 61 Třinec-Staré Město zakázku pod názvem „ Rozvoj provozu VF-Tažírna oceli – Bourací práce“.

Areál I TŽ provoz VF: Tažírna oceli Staré Msto (UH)
Druh a popis prací: Kompletní odstranění budovy panelárny, vybourání zpevněných ploch, zemní práce, příprava pro založení stavby.
Druh a popis objektu: Průmyslové haly, ostatní plochy a komunikace
Průběh prací: Demontáž TG zařízení, demolice haly, vybourání betonových zpevněných ploch, separace materiálu, recyklace, odvoz a uložení ostatních odpadů.
Celkový finanční objem: 14.700.000 Kč bez DPH

Další významné reference
Název