Omezujeme provozní prašnost - pořídili jsme mlžná děla

V rámci omezování nepříznivých vlivů během naší činnosti jsme pořídili mlžná děla. Jejich využití plánujeme v rámci provozu pro recyklaci ostatních odpadů v Ropici u Třince.

foto-novinka

Tato zařízení lze rovněž využít v rámci jednotlivých demolic objektů. Napájení vodou lze zajistit z vodovodních řádů nebo z kropícího auta. Zařízení je mobilní  může být umístěno na zemi nebo na rameni nakládače či rypadla.  Mlžná děla významnou měrou přispějí k omezení prašnosti během demolic a v rámci provozu našich stacionárních a mobilních zařízení. Zkušební provoz prokázal opodstatněnost této investice.  

Jsme energii v odpadech SMOLO.