Vzdělávání zaměstnanců firmy SMOLO Recycling

Cílem projektu je zvyšování kvalifikace zaměstnanců společnosti SMOLO Recycling s.r.o. Projekt zahrnuje vzdělávací aktivity zaměřené na rozvoj znalostí, dovedností a klíčových kompetencí pracovníků v oblasti IT dovedností, technických (odborných profesních) dovedností, dovedností v oblasti financí, práva a v oblasti měkkých a manažerských dovedností. 
Na projekt je poskytnuta finanční podpora EU z Operačního programu Zaměstnanost. 

foto-novinka

Registrační číslo projektu: CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_097/0013798
Období realizace: 1. 10. 2019 – 30. 9. 2021
Místo realizace: Moravskoslezský kraj